Skip to main content

Algemene voorwaarden

U verklaart zich akkoord dat de toegang tot, en het gebruik van deze website op uw eigen risico is. De informatie die in deze website wordt verstrekt, kan en mag niet gebruikt worden voor enig advies, inclusief enig advies met betrekking tot beleggingen en fiscale en juridische aangelegenheden.

 

Omega Pharma levert aanvaardbare inspanningen om erop toe te zien dat de informatie op deze website accuraat en actueel is. Daartoe past Omega Pharma van tijd tot tijd de informatie aan, zonder voorafgaandelijke melding. Niettemin kunnen Omega Pharma, de leiding van de onderneming, haar medewerkers noch enige derde partij die op deze website wordt vermeld, geen enkele (uitdrukkelijke of impliciete) verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen met betrekking tot het fout- en schadevrij functioneren en virusvrij houden van deze website ? en evenmin met betrekking tot de juistheid, redelijkheid, tijdigheid of volledigheid van de informatie op deze website. Bijgevolg verwerpen voornoemde partijen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor elke direct of indirecte schade, in de breedst zin, die zou voortspruiten uit het hiermee verbonden gebruik van deze website.

 

Bepaalde verklaringen op deze website zijn “toekomstgerichte verklaringen”. Dergelijke verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen over strategische opties, toekomstige strategieën en verwachte resultaten van deze strategieën. Deze verklaringen zijn gebaseerd zijn op de huidige interne ramingen en verwachtingen van Omega Pharma, alsook op marktverwachtingen, en gelden op datum waarop ze worden vermeld. De werkelijke resultaten van Omega Pharma kunnen aanzienlijk verschillen van diegene die in de toekomstgerichte verklaringen zijn opgenomen. Bepaalde risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van Omega Pharma wezenlijk verschillen van deze “toekomstgerichte verklaringen”, staan beschreen in het jaarverslag van Omega Pharma voor het jaar dat eindigt op 31 december 2005. Omega Pharma verklaart zich hierbij niet gebonden om de evolutie van deze risico’s en onzekerheden te geven, noch om enige revisie met betrekking tot de toekomstgerichte verklaringen op deze website publiek te maken, en evenmin om correcties door te voeren om deze toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen weer te geven.

 

Via deze website kunt u ook toegang krijgen tot websites van derden.
Omega Pharma, de leiding van de onderneming en haar medewerkers kunnen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen met betrekking tot de inhoud van deze “derden-websites”, noch over het feit of deze derden-websites al dan niet toe toepasselijke wetten en rechten respecteren. Bijgevolg verwerpen Omega Pharma, de leiding van de onderneming en haar medewerkers uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor elke direct of indirecte schade, in de breedst zin, die zou voortspruiten uit het hiermee verbonden gebruik van deze derden-website.

 

De bepalingen van deze “legal disclaimer” kunnen worden gewijzigd, zonder enige voorafgaandelijke melding.